Fórum StreetGame.cz - Registrace

Svým přístupem na Fórum StreetGame.cz souhlasíte s pravidly fóra, našimi obchodními podmínkami a našimi cookies (google analytics, facebook pixel). Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Fórum StreetGame.cz“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit, proto doporučujeme tyto pravidla a podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Fórum StreetGame.cz“ s nimi souhlasíte.

Zavazujete se mimo jiné nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Fórum StreetGame.cz“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Fórum StreetGame.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Fórum StreetGame.cz“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Fórum StreetGame.cz“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.